Programy i projekty realizowane w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

19 czerwca 2024

TWORZYMY STREFY RELAKSU

Szkoła Podstawowa w Sycewicach została jednym z laureatów kolejnej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Projekt zatytułowany jest „Mocni strefą relaksu” i jego założeniem jest doposażenie placówki w  nowe sprzęty.  Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości prawie 24 tys. złotych, na korytarzach  szkoły powstaną strefy relaksu. Będą to kąciki, w których będzie można odpocząć, usiąść na kanapie lub pufie, pograć w gry relaksacyjne, kąciki będą  zaopatrzone w okna akustyczne tłumiące hałas. W trakcie przerw śródlekcyjnych, będziemy organizować w tych miejscach zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Projekt skierowany jest bezpośrednio do całej społeczności szkolnej. Efekty trwałe projektu to budowanie i pogłębianie więzi społecznych, budowanie poczucia współodpowiedzialności za dobro wspólne, polepszenie koncentracji na lekcjach, redukcję stresu szkolnego, wzmocnienie rangi szkoły poprzez stworzenie dobrej przestrzeni edukacyjno - relaksującej , poprawę funkcjonowania społecznego uczniów.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy realizowany przez @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.

 Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl

Strefy relaksu

Eliza Labuda - Kopycińska
19 czerwca 2024

STYPENDIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła do programu Stypendia Świętego Mikołaja, którego patronem jest Fundacja Świętego Mikołaja. Celem programu jest pomoc uczniom zdolnym, pochodzącym z rodzin niezamożnych, w edukacji i rozwoju, poprzez opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, sprzętu, materiałów, opłaty wpisowe na zawody czy obozy. Stypendyści wybierani są na podstawie regulaminu i mają obowiązek rozliczyć się z otrzymanego wsparcia. Marzymy o tym, aby w naszej szkole nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej, nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań, tym samym zachęcamy Państwa do wsparcia.
Szkoła posiada już swoje subkonto, na które można wpłacać darowizny.
PL 50 1090 0004 9149 0000 0000 0642.
Można też przeznaczyć 1,5 % podatku właśnie na wpłatę na rzecz stypendiów.
KRS fundacji: 0000126602 z dopiskiem: "Szkoła Podstawowa im Polskich Noblistów w Sycewicach".
Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane potrzebującym, zdolnym uczniom naszej szkoły !
Pragnę zaznaczyć, iż między 21.03.2024 a 21.06.2024r., Fundacja organizuje akcję WIOSNĄ STYPENDIA ROSNĄ, tym samym podwaja każdą złotówkę wpłaconą na szkolne subkonto.

STYPENDIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Eliza Labuda - Kopycińska
19 czerwca 2024

NA DOBRY POCZĄTEK

Nasza szkoła zwyciężyła w konkursie grantowym Fundacji BGK ,, Na dobry początek’’. Znaleźliśmy się w gronie 30 placówek z całej Polski! Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 19 387,00zł na realizację projektu ,,Mali odkrywcy świata’’. W ramach projektu w naszej szkole będą realizowane zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, małego konstruktora, eksperymentalne oraz zajęcia pt. ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch’’.

Projekt będzie realizowany do końca bieżącego roku szkolnego w klasach 1-3 oraz oddziałach przedszkolnych.

NA DOBRY POCZĄTEK

 

Eliza Labuda - Kopycińska
19 czerwca 2024

GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW

Nasza szkoła dostała się do programu profilaktycznego "GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW". Program ten ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. 

ZŁOTY STANDARD POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Celem jest, aby w sieci szkół uczestniczących w projekcie, działać na rzecz zdrowia psychicznego młodych, korzystając z tych samych spójnych i ujednoliconych praktyk postępowania. Dlatego został opracowany Złoty Standard, czyli 9 narzędzi, które pomogą stworzyć szkole środowisko szczególnie uwrażliwione na zdrowie psychiczne młodych. Proponowane w tym semestrze narzędzia mają praktyczne zastosowanie i stanowią punkt wyjścia do dalszej pracy nad responsywnym charakterem szkoły.

GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW

Eliza Labuda - Kopycińska
19 czerwca 2024

Szlachetnie i zdrowo z małpką Iwoną

W Roku Szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szlachetnie i Zdrowo z Małpką Iwoną. Działania prowadzone będą w grupie 5-6 latków.
Projekt ma na celu:
- kształtowanie postaw szlachetności,
- kształtowanie postaw dbałości o zdrowie, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
- rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- integracja zespołu przedszkolnego.
Koordynatorem projektu jest p. Ksenia Dreścik, pedagog szkolny.

Szlachetnie i zdrowo z małpką Iwoną

Eliza Labuda - Kopycińska