Programy i projekty realizowane w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 kwietnia 2023

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy program rozwoju czytlelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  kwiecień 2023- grudzień 2023, 04.04.2023

 Nasza szkoła pozyskała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

 Całkowita wartość zadania – 3 125,00zł
Kwota dofinansowania – 2 500,00 zł
Wkład własny – 625,00 zł

 Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły                         i skierowany m.in. do szkół podstawowych oraz placówek wychowania przedszkolnego. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na  realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

 Narodowy program czytelnictwa

Eliza Labuda - Kopycińska
Przejdź do - LABORATORIA PRZYSZŁOSCI
28 września 2022

LABORATORIA PRZYSZŁOSCI

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Nasza szkoła otrzymała 30 000 zł. Do końca 2021 roku wykorzystano 100% przyznanych środków.  W ramach otrzymanego wsparcia zakupiono:
- drukarkę 3D Ski Lab
-  pracownię Druku 3D Skri Lab
- zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami UNO Starter Kit
- stację lutowniczą HOT AIR z grotem 2w1
- statyw do aparatu i kamery
- mikroport Saramonic Blink 500 B1
-  zestaw oświetleniowy: Lampę SOFTBOX ze statywem i żarówką
- mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini
- gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
-  laptop Acer Chromebook Spin 512
- aparat fotograficzny sony RX100 III
-  filamenty do drukarki
Wyżej wymienione wyposażenie zostały zakupione zgodnie z wymogami projektu, oraz zgodnie z katalogiem wyposażenia.

Eliza Labuda - Kopycińska
Przejdź do - WzMOCnij swoje otoczenie, Dajemy dzieciom MOC
31 sierpnia 2022

WzMOCnij swoje otoczenie, Dajemy dzieciom MOC

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” i projektu „Dajemy dzieciom MOC ”- gabinet integracji sensorycznej ,  na terenie gminy Kobylnica w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów  w Sycewicach powstanie sala terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego. Sala do terapii SI jest odpowiedzią na rosnącą liczbę uczniów z dysfunkcjami, orzeczeniami i problemami w zakresie SI. Taki gabinet mieszczący się w szkole oferuje wsparcie dla dzieci potrzebujących tego typu zajęć bez oczekiwania na takie same zajęcia w specjalistycznych poradniach.  Inicjatywa  ta wpływa na ograniczenie skali wykluczenia finansowego rodzin w naszej gminie jak również eliminuje ryzyko wykluczenia rówieśniczego. Oprócz tego wzmacnia rodzinę w zakresie rozwiązywania psychologicznych problemów dzieci z dysfunkcjami. Otwarcie sali  i rozpoczęcie zajęć terapii  planujemy we wrześniu 2022.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Eliza Labuda - Kopycińska
2 maja 2022

Rejs po wiedzę

Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu Miasto Słupsk w partnerstwie z Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Centrum Sportów Wodnych "OPTY Ustka" w Ustce i Fundacją Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum". Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.

Celem Projektu i partnerstwa jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów 9 szkół podstawowych  poprzez wykorzystanie tematyki morskiej i żeglarskiej na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji morsko-żeglarskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów i praktycznych zajęć żeglarskich, ukazywanie morskiego dziedzictwa kulturowego Pomorza i budowanie świadomości specyfiki regionu (m.in. poprzez wycieczki, obozy), promowanie i upowszechnianie zawodów i specjalności związanych z nadmorskim położeniem regionu, rozwijanie współpracy z innymi organami prowadzącymi szkoły podstawowe w celu upowszechniania edukacji morsko-żeglarskiej.

 

 
Beata Holewa
Czytaj więcej o: Rejs po wiedzę
3 lutego 2022

Projekty sportowe rok szkolny 2021/2022

Szkolny Klub Sportowy , który organizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Dodatkowe zajęcia odbywały się dla klasy III  i IV  dwa  razy w tygodniu po jednej godzinie.   
WF z AWF - Aktywny powrót do szkoły, który organizowany jest przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych - walka ze skutkami pandemii koronowirusa. Zajęcia z programu odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie , objęte zostały klasy I  i  II.

Beata Holewa