Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Targi edukacyjne
22 marca 2023

Targi edukacyjne

Uczniowie klasy 8 wzięli udział w VIII Regionalnych Targach Edukacyjnych w Kobylnicy. Swoją ofertę edukacyjną na rok szkoły 2023/24 zaprezentowały aż 33 placówki z regionu. W tak bogatej ofercie każdy z ósmoklasistów znajdzie dla siebie wymarzoną szkołę i przyszły zawód.

Eliza Labuda - Kopycińska
Przejdź do - Światowy Dzień Zespołu Downa
22 marca 2023

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Uczciliśmy to święto w naszej szkole zakładając kolorowe skarpetki.

Eliza Labuda - Kopycińska
Przejdź do - MŁODE GŁOWY
20 marca 2023

MŁODE GŁOWY

Rusza ogólnopolski projekt "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym", który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ

Eliza Labuda - Kopycińska
3 marca 2023

Nabór do oddziałów przedszkolnych

O przyjęcie do placówki na rok szkolny 2023/2024 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów składa się do dyrektora szkoły.

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.): 

 1.    wielodzietność rodziny kandydata; 
 2.    niepełnosprawność kandydata;
 3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 4.    niepełnosprawność obojga rodziców; 
 5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
 6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
 7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę będą także następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobylnica nr XXXVIII/328/2017 z dnia 16 marca 2017 r.): 

 1.    rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej placówki, 
 2.    rodzice lub jeden z rodziców/prawni opiekunowie kandydata pracują w miejscowości należącej do obwodu wybranej placówki, 
 3.    w obwodzie wybranej placówki zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki, 
 4.    instytucja wspierająca rodzinę i dziecko zawnioskowała o przyjęcie dziecka do danej placówki. 

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 06.03.2023r. do 13.03.2023r.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych  od 14.03.2023r. do 31.03.2023r.

Dokumenty rekrutacyjne:

W/w dokumenty można pobrać także w sekretariacie szkoły w formie papierowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych  stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 30.01.2023 r. 

Informacja o naborze do oddziałów przedszkolnych zamieszczona jest również na stronie Urzędu Gminy Kobylnica pod linkiem: https://kobylnica.pl/aktualnosci/1997-nabor-do-oddzialow-przedszkolnych-oraz-klas-pierwszych-w-szkolach-podstawowych-w-gminie-kobylnica.html/

Eliza Labuda - Kopycińska
3 marca 2023

Nabór do klasy pierwszej

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Sycewicach, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. 

Zgłoszenia przyjmuje się od dnia 6 marca 2023r. do 24.03.2023r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale Rady Gminy Kobylnica nr XXXVIII/329/2017 z dnia 16 marca 2017 r. 

 1.    kandydat jest mieszkańcem Gminy Kobylnica, 
 2.    kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w danej placówce,
 3.    rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej placówki, 
 4.    rodzice lub jeden z rodziców/prawni opiekunowie kandydata pracują w miejscowości należącej do obwodu wybranej placówki, 
 5.    w obwodzie wybranej placówki zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki , 
 6.    instytucja wspierająca rodzinę i dziecko zawnioskowała o przyjęcie dziecka do danej placówki.

Dokumenty rekrutacyjne:

W/w dokumenty można pobrać także w sekretariacie szkoły w formie papierowej.  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica został ustalony w Zarządzeniu Wójta Gminy Kobylnica nr 30/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. i stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Informacja o naborze do klasy pierwszej zamieszczona jest również na stronie Urzędu Gminy Kobylnica pod linkiem: https://kobylnica.pl/aktualnosci/1997-nabor-do-oddzialow-przedszkolnych-oraz-klas-pierwszych-w-szkolach-podstawowych-w-gminie-kobylnica.html

Eliza Labuda - Kopycińska