Programy i projekty realizowane w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

20 października 2021

Morska lekcja dla Błękitnej Planety październik 2021 r.

MSC Polska jest międzynarodową organizacją pozarządową, która powstała, aby zachować dziką naturę oceanów. Walczy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Dostrzega i nagradza wysiłki tych, którzy starają się chronić zasoby mórz i oceanów. Z pomocą tej organizacji przeprowadziliśmy zajęcia pt.: Morska lekcja dla Błękitnej Planety.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak działania człowieka zmieniają środowisko morskie oraz w jakim stopniu nasze życie zależy od prawidłowego funkcjonowania wszechoceanu. Uczniowie mieli okazję spojrzeć na złożone problemy z różnych perspektyw.

7 zasad świadomości morskiej:

  1. Istnieje jeden wszechocean o różnorodnych cechach.
  2. Ocean i żyjące w nim organizmy kształtują cechy Ziemi.
  3. Ocean ma istotny wpływ na pogodę i klimat.
  4. Dzięki oceanom na Ziemi może istnieć życie.
  5. Ocean zapewnia dużą bioróżnorodność oraz różnorodność ekosystemów.
  6. Ocean i ludzie są nierozerwalnie połączeni.
  7. Ocean jest w większości niezbadany.

więcej na stronie https://www.msc.org/pl/edukacja/kampania-morska-lekcja-z-msc

Beata Holewa
Czytaj więcej o: Morska lekcja dla Błękitnej Planety październik 2021 r.
20 października 2021

It for SHE Kids 20-22.09.2021 r.

Wzięliśmy udział w zajęciach  edukacyjnych IT for SHE Kids  w ramach  programu wolontariatu IT for SHE realizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Program PROJEKTOR.Celem tego programu  jest zwiększenie zainteresowania obszarem STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wśród dzieci, promowanie kobiet w roli ekspertek technologicznych i uruchamianie ich potencjału społecznego.

więcej informacji o programie na stronie: https://projektor.org.pl/wolontariat-itforshe/

Beata Holewa
Czytaj więcej o: It for SHE Kids 20-22.09.2021 r.
15 grudnia 2018

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

W dniu 13 lutego 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.02.00-22-0146/16- 00 projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna...

Beata Holewa
Czytaj więcej o: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska
10 grudnia 2018

Od motywacji do aspiracji (1.09.2014-30.06.2015)

Zapraszamy do obejrzenia plakatów z projektu pt.: "Od motywacji do aspiracji" realizowanego w terminie 01.09.2014 - 30.06.2015 

Beata Holewa
Czytaj więcej o: Od motywacji do aspiracji (1.09.2014-30.06.2015)