Dokumenty szkolne - Szkoła Podstawowa w Sycewicach

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach

Dokumenty szkolne

 

 Statuty

Statut przedszkola

załączniki do statutu przedszkola:

Ramowy program dnia

Zasady odbioru dzieci

Procedura wydawania posiłków

Bezpieczeństwo podczas zabaw w ogrodzie, wycieczek, spacerów organizowanych poza teren przedszkola

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Klauzula RODO

Regulamin rekrutacji

 

Statut szkoły

załączniki do statutu szkoły:

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Regulamin biblioteki

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkolny Plan Wychowawczo - Profilaktyczny

Zasady Organizacji Imprez Szkolnych

 

 

Autor: Beata Holewa