Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

29 listopada 2020

Harmonogramy pracy w dniach 3.11.2020 r.- 03.01.2021 r.

OD DNIA 30.11.2020 R. DO 03.01.2021 R. KLASY I – VIII KONTYNUUJĄ NAUKĘ W TRYBIE ZDALNYM. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE POZOSTAJĄ W TRYBIE KSZTAŁCENIA STACJONARNEGO

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI OD DNIA 30.11.2020 R.
DO DNIA 03.01.2021 R.

 • Małgorzata Andrzejczak – od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona z domu
 • Anna Borowik - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona
  z domu
 • Beata Holewa - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona
  z domu
 • Helena Górniewicz - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona z domu
 • Ryszard Hendryk – od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona z domu
 • Alfreda Hładowska – Zdyb - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona z domu, zajęcia w świetlicach zgodnie z harmonogramem pracy świetlic obowiązującym od 30.11.2020r. – 03.01.2021r.
 • Anna Kleczkowska - od poniedziałku do środy praca stacjonarna
  w szkole, czwartek i piątek praca zdalna prowadzona z domu, praca
  w bibliotece zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki obowiązującym od 30.11.2020r. – 03.01.2021r.
 • Renata Kopczewska - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona
  z domu
 • Iwona Knut - od poniedziałku do piątku praca stacjonarna w szkole, zajęcia w świetlicach zgodnie z harmonogramem pracy świetlic obowiązującym od 30.11.2020r. – 03.01.2021r.
 • Eliza Labuda – Kopycińska - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona z domu
 • Piotr Ratajczak – od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona
  z domu
 • Monika Pietraś - od poniedziałku do środy praca zdalna prowadzona
  z domu, czwartek i piątek praca stacjonarna w szkole
 • Danuta Syroka - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona
  z domu
 • Małgorzata Ujma - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona
  z domu
 • Ewelina Wiśniewska - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona z domu
 • Dagmara Zakrzewska – od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona z domu
 • Magdalena Żywicka - od poniedziałku do piątku praca zdalna prowadzona
  z domu
 • Edyta Stępień – Kossowska - od poniedziałku do piątku praca stacjonarna
  w szkole
 • Katarzyna Stępniewska - od poniedziałku do piątku praca stacjonarna
  w szkole
 • Izabela Iskat - od poniedziałku do piątku praca stacjonarna w szkole
 • Maja Rivera – poniedziałek i wtorek praca stacjonarna w szkole
 • Monika Marczuk - od poniedziałku do piątku praca stacjonarna w szkole, zajęcia w świetlicach zgodnie z harmonogramem pracy świetlic obowiązującym od 30.11.2020r. – 03.01.2021r.
 • Marzena Pietruk – Żytkowska - od poniedziałku do piątku praca stacjonarna w szkole, zajęcia w świetlicach zgodnie z harmonogramem pracy świetlic obowiązującym od 30.11.2020r. – 03.01.2021r.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I DODATKOWE PROWADZONE SĄ  
W SYSTEMIE ZDALNYM ZGODNIE Z PLANEM

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z uczniami klas I – VIII prowadzone są
w trybie zdalnym

Zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przydziałem prowadzone są w trybie zdalnym

Zajęcia logopedyczne w klasach I – VIII prowadzone są w trybie zdalnym,
w  oddziale przedszkolnym zajęcia prowadzone są stacjonarnie w szkole

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są  w trybie zdalnym

Zajęcia indywidualne z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w trybie zdalnym z dostosowaniem do  indywidualnych możliwości ucznia.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PRZESYŁANIU RAPORÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ ZDALNYCH DO GODZ. 15.00 KAŻDEGO DNIA W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA ORAZ ZAZNACZANIEM W RAPORTACH LEKCJI ON-LINE

ŚWIETLICE PRACUJĄ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PRACY ŚWIETLIC W DNIACH 30.11.2020R. – 03.01.2021R.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA TRWA OD 23.12.2020 R. DO 03.01.2021 R.

FERIE ZIMOWE ZGODNIE Z INFORMACJĄ PREMIERA RP ZAPLANOWANE ZOSTAŁY OD DNIA 04.01.2021 R. DO 17.01.2020 R.

 

DYŻURY NAUCZYCIELI PODCZAS ZIMOWEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ :

 • 12.2020 r. – p. Magdalena Żywicka i p. Monika Marczuk
 • 12.2020 r. – p. Marzena Pietruk–Żytkowska i p. Małgorzata Ujma
 • 12.2020 r. – p. Renata Kopczewska i p. Danuta Syroka
 • 12.2020 r. – p. E. Labuda – Kopycińska i p. I.Knut
 • 12.2020 r. – p. Maja Rivera i p. B.Holewa
 • 12.2020 r. – p. E. Wiśniewska i p. H. Górniewicz

UCZNIOWIE KLASY VIII MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI ORGANIZOWANYCH W SZKOLE Z PRZEDMIOTÓW JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA według poniższego harmonogramu:

 • konsultacje z języka polskiego – czwartki 14.00 - 14.30 prowadzone przez p. Danutę Syrokę
 • konsultacje z języka angielskiego - czwartki g.14.30 - 15.00 prowadzone przez p. Dagmarę Zakrzewską
 • konsultacje z matematyki wtorki g.13.15 - 14.00 prowadzone przez
  Renatę Kopczewską

Uczniowie, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach zobowiązani są o powiadomienie nauczycieli w wiadomości w dzienniku elektronicznym co najmniej dzień wcześniej przed planowanym przyjściem do szkoły na konsultacje. W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie zdrowi, nie objęci wraz z rodziną kwarantanną.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W DNIACH 30.11.2020 R. – 03.01.2021 R.

Poniedziałek

7.00 – 8.00 Pawłowski

8.00 – 12.30 Marczuk

12.30 – 16.00 Hładowska - Zdyb

Wtorek

7.00 – 8.00 Pawłowski

8.00 – 9.30 Pietruk – Żytkowska

9.30 – 16.00 Knut

Środa

7.00 – 8.00 Pawłowski

8.00 – 12.20 Marczuk

9.00 – 10.30 Knut

11.40 – 12.25 Knut

12.25 – 13.15 Hładowska - Zdyb

13.15 -16.00 Knut

Czwartek

7.00 – 8.00 Pawłowski

8.00 – 10.35 Pietraś

9.50 – 13.00 Knut

13.00 – 16.00 Pietruk – Żytkowska

Piątek

7.00 – 8.00 Pawłowski

8.00 – 8.45  Knut

8.45 – 9.55 Pawłowski

9.55 – 12.30 Marczuk

12.30 – 13.00 Knut

13.00 – 13.30 Pietruk  - Żytkowska

13.30 – 16.00 Pietraś

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W DNIACH 30.11.2020R. – 03.01.2021R.

 

Poniedziałek

13.00 – 16.00 Marczuk

Wtorek

13.00 – 14.05 Pietruk - Żytkowska

14.05 – 16.00 Marczuk

Środa

13.00 – 16.00 Pietruk – Żytkowska

Czwartek

13.00- 16.00 Knut

Piątek

13.00 – 14.05 Knut

14.05 – 16.00 Marczuk

HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W DNIACH 30.11.2020R. – 03.01.2021R.

poniedziałek

8.30 – 14.05

wtorek

8.30 – 14.05

środa

8.30 – 14.05

Marzena Pietruk-Żytkowska

Przejdź do - Uzależnienie powoduje wykluczenie oraz Słabi z pozoru – silni z wyboru
29 listopada 2020

Uzależnienie powoduje wykluczenie oraz Słabi z pozoru – silni z wyboru

W miesiącu październiku w naszej szkole uczniowie klas V i VI uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Słabi z pozoru – silni z wyboru”.  Program zorganizowany  został przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski, a współfinansowany był ze środków Urzędu Gminy w Kobylnicy. W ramach programu odbyła się prelekcja dla uczniów przeprowadzona przez kuratora sądowego oraz zorganizowany został konkurs na plakat promujący przeciwdziałanie przemocy pt „Nie daje mocy używanie przemocy”. Laureatami konkursu zostali: Filip Ulanowski miejsce I, Lena Różyc miejsce II, Nikola Drelich miejsce III. Serdecznie gratulujemy.

Uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Uzależnienie powoduje wykluczenie”. Program zorganizowany  został przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski, a współfinansowany był ze środków Urzędu Gminy w Kobylnicy.  W ramach programu odbyły się warsztaty dla uczniów oraz pogadanka z neofitą. Poza tym został  przeprowadzony konkurs na fraszkę promującą zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Laureatami konkursu zostali:  Julia Różyc miejsce I, Rafał Bartos miejsce II, Nadia Judek miejsce III. Serdecznie gratulujemy.

Marzena Pietruk-Żytkowska

Beata Holewa
Czytaj więcej o: Uzależnienie powoduje wykluczenie oraz Słabi z pozoru – silni z wyboru
Przejdź do - Pasowanie na przedszkolaka
23 listopada 2020

Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 13 listopada 2020 r. w oddziale 3,4-latków odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały piosenki i wierszyki. Następnie złożyły uroczystą przysięgę. Każdy z maluszków otrzymał dyplom, książkę oraz medal. Również Pani Dyrektor przygotowała słodki upominek dla każdego. 
Wszystkim przedszkolakom serdecznie gratulujemy, życzymy samych przyjemnych chwil spędzonych w przedszkolu. 
 
Eliza Labuda - Kopycińska
18 listopada 2020

Konkurs biblioteczny

Z okazji Miesiąca Blibliotek odbył się konkurs biblioteczny. Na konkurs wpłynęło wiele prac.  Zwycięzca został wyłoniony drogą głosowania. Głosowało 143 osoby.
Zycięzcy to:I miejsce - Laura Judek,  II miejsce - Lena Bartos, III Miejsce - Lilianna Laszkiewicz.

Anna Kleczkowska

Eliza Labuda - Kopycińska
17 listopada 2020

Rodzicu, zajrzyj, to dotyczy również Ciebie i Twojego dziecka

Sharenting, oversharenting, troll parenting - stosujesz je?

za portalem Librus

 

Publikuj z głową

Wstawiając w serwisie społecznościowym zdjęcia dziecka, nie stajesz się złym rodzicem. Pamiętaj tylko o robieniu tego z głową.

 • Jeśli chcesz upublicznić wizerunek dziecka, zapytaj je o zgodę.
 • Publikując zdjęcia i inne treści, wybieraj takie, które nie skompromitują Twojego dziecka ani dzisiaj, ani za 10 lat.
 • Zamieszczając zdjęcia np. ze wspólnych wakacji, możesz wybrać takie ujęcia, na których nie widać twarzy dziecka.
 • Zastanów się, czy nie warto na upublicznionych zdjęciach zamieścić znaku wodnego.
 • Pomyśl o ograniczeniu widoczności zamieszczanych treści do bliskich znajomych lub rodziny.
 • Poproś osoby, z którymi dzielisz się zdjęciami dziecka, by nie przekazywały ich dalej