Wnioski o zakup sprzętu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2021

Szanowni Rodzice

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina Granty PPGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

więcej informacji poniżej

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
1. Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
2. Ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
3. Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internet;

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
1. Dziecko, zamieszkuje miejscowość lub Gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
2. Dziecko musi być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. Rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) którzy to pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w danej miejscowości.
3. Dziecko nie mogło otrzymać na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
4. W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danym PPGR.

Lista miejscowości, z których mieszkańcy uprawnieni są do otrzymania sprzętu weryfikowana będzie w oparciu o listę miejscowość zlikwidowanych PPGR przekazaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wykorzystanie sprzętu przez dziecko podlegać będzie monitorowaniu przez okres dwóch lat od daty rozliczenia projektu.
Nadmieniamy, iż zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Kobylnica do uczestnictwa w programie i wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

W sekretariacie szkoły do pobrania są następujące dokumenty dla zainteresowanych osób:
1) Zal_1_wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego,
2) Zal_2_wzór oświadczenia ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
3) Zal_3_zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
4) Zal_4_Wykaz - informacje o wyborze sprzętu,
Wyżej wymienione dokumenty można również pobrać ze strony Urzędu Gminy Kobylnica.

Wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.

Autor: Beata Holewa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie symbol ważnej informacji

    symbol ważnej informacji