Nauczanie zdalne - nowe wytyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Szkoły od dnia 09.11.2020r. do dnia 27.11.2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w klasach I – III, uczniowie przechodzą w tryb nauczania zdalnego zgodnie z Zasadami organizacji Szkoły Podstawowej im Polskich Noblistów w Sycewicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W klasach IV – VIII przedłużone zostaje kształcenie w trybie zdalnym do dnia 27.11.2020r. W Oddziałach Przedszkolnych zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne i dodatkowe będą odbywały się zgodnie z planem lekcji obowiązującym dotychczas. W klasach I – VIII zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia indywidualne z uczniami realizującymi Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny prowadzone będą w trybie zdalnym z dostosowaniem do indywidualnych możliwości uczniów.

Autor: Beata Holewa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie symbol ważnej informacji

    symbol ważnej informacji